Föreningarna

Det är i dagsläget inte helt säkert hur många eller exakt var de olika fiberföreningarna kommer att ligga. Avgörande är intresse och engagemang hos fastighetsägare och boende.

Havsband.com är en lämplig väg att ansluta sin fastighet till en fiberförening i synnerhet om den ligger inom området märkt “01” eller “01b” på kommunens fiberområdeskarta eller i område där det saknas fungerande fiberförening (läs mer på sidan Fiberföreningar).

Havsband.com verkar för en långsiktig utveckling, som börjar där fibernätsutbyggnaden slutar och kommer därför att verka för en rationell uppbyggnad, drifttagande och drift av den viktiga alternativa kommunikationsinfrastruktur som fiberföreningsnäten kommer att vara för att även vi på landsbygden skall få tillgång till snabb, tillförlitlig och BILLIG teknik och tjänster för kommunikation. Vi kommer därför att fullt ut i fiberföreningssammanhang samarbeta med Brattås Fiber inom område “01 /01b” och de andra föreningarna i övriga områden.

fiberomr_forslag_lrg_2

Här kommer information om Orust fiberföreningar fortlöpande att publiceras.

Titta gärna in då och då för att hålla dig uppdaterad.

Det går även bra att skicka in information om just Din fiberförening till info@havsband.com

Och du har väl inte glömt att anmäla DITT intresse?

Kommentera