Bilda en fiberförening

Arbetet med att skapa fiberföreningar på Orust har nu startat och kommunen har engagerat Rolf Berg (ca 6 tim/vecka) för att hjälpa oss med sina erfarenheter om hur man går tillväga vi bildandet av en sådan ekonomisk förening. Du hittar råd och mallar under “Formalia” här på Havsband.com

Det finns mycket att fundera över …
Vi vill ju dra av momsen och gör investeringen 25% billigare …
Vi vill ju dra fördel av alla de Ideella krafter som finns, vilket gör att en fiberförening i normalfallet lägger 4 gånger mer fiber till samma kostnad som en telekom operatör …
Vi vill ju INTE binda oss att betala höga fasta avgifter till en nätägare, som i fallet elnät, även om denne nätägare bjuder på några “glaspärlor” eller löften om en eller annan kortfristig fördel …

Skatteverket_20120523_Bredbandsutbyggnad_genom_lokala_fibernät_mervärdesskatt

Kommentera