Formalia

Då du samlat ihop minst tre (3) intresserade i ditt “område” kan Ni bilda en ekonomisk förening med syftet att projektera och bygga Ert fibernät. Notera att för att få bidrag till utbyggnaden så MÅSTE Ni ansöka hos länstyrelsen och efter ansökan inordnas Ni i en kö för att få bidraget i mån av att länstyrelsen tilldelas pengar <Läs mer här>.

Dessto lägre turnummer Er ansökan får hos länstyrelsen, ju högre chans att just Ert projekt får del av bidragspengarna på 50% av projekterings-, gräv/kanalisations- och dokumentations kostnaderna.  Orust första projekt att få del av bidraget är Havsbandet och har könummer 50 <se kölistan här>.

Nu till själva bildandet. För att bilda en ekonomisk förening måste Ni bland annat skapa en urkund där Ni beslutar Er för att bilda denna förening i form av ett protokoll från en konstituerande föreningsstämma <Läs mer om att bilda förening> och/eller <Registrera ekonomisk  förening här>. På stämman beslutar Ni om en Styrelse samt stadgar.
Den valda styrelsen håller ett konstituerande styrelsemöte där man bland annat anger vem som tecknar föreningens firma.

För att underlätta så har ett antal mallar som kan anpassas till just Er förening skapats, OBS Kräver program som klarar Microsoft Word-filer (hämta här) :

<Protokoll_konstituerande_foreningsstamma_REV1103.doc>
<Forslag_nya_stadgar_REV120112x.doc>
<Protokoll_interimsstyrelsens_konstituerande_sammantrade_REV1103.doc>

 

Kommentera