Om bredbandsbygget på Orust

telestationer_nulage_lrg

klicka för större bild.

Anmäl ditt intresse under “Intresseanmälan” i menyn ovan!

Nu är det dags att bygga ett eget kommunikationsnät med optiska fiberkablar från alla platser där vi vill nå omvärlden!
I nästan hundra år har vi varit utlämnade till Televerkets gamla koppartrådar i telefonnätet för att kommunicera på de villkor som den gamla tekniken och prismodellen medgav.

Nu har VI alla som bor eller vistas på Orust, hela eller bara delar av året möjlighet att tillsammans bygga en framtidssäkert, stabilt och billigt kommunikations nät. Den som växer upp eller åldras i Stockholm eller Gullholmen “City” skall ha samma förutsättningar att delta i vad världen har att erbjuda. Vem som bär på idéerna till nästa “Facebook” eller “Skype” vet ingen, men då skall det inte vara en nackdel att bo på Orust.

Man har utgått från de gamla telefonstationernas läge och indelat Orust i femton (15) olika områden, inom vilka fastighetsägare och andra intresserade kan bilda fiberföreningar  med syftet att bygga egna nät och ansluta sig vid ett antal olika anslutningspunkter. Observera att alla områden namngivna XXb är klassificerae som tätorter och därför har särskilda regler för bidrag till fibernät.

fiberomr_forslag_lrg_2

Klicka för större bild.