Finansiera din fiber

Lite beroende på hur fiberföreningen väljer att göra så kommer fibernätet att skapas med, Ideellt arbete, medlemsinsatser och statligt/regionalt bidrag.

Det är dock ofrånkomligt att varje medlem/fastighetsägare, etc som önskar en anslutning kommer att behöva lägga en insats motsvarande sin andel av föreningens totala kostnader för fibernätet. Denna kostnad uppskattas idag till mellan 15 000 – 30 000 kronor. Vad gör jag då om jag inte kan eller vill ta detta från min “spargris”?

Då investeringen i en fiberanslutning till min fastighet påverkar värdet av denna så kan jag försöka utvidga mitt befintliga bostadslån med fastigheten som säkerhet. Om detta av olika anledningar inte är en möjlig väg så kan jag nyttja blancolån, kreditkort eller någon annan kortsiktig kredit. Denna typ av lån, utan säkerhet, medför en mycket hög ränta och kan bara i undantagsfall försvaras.

Orust Sparbank har förklarat sig välvilligt inställd till denna typ av investering. Dock måste de personliga förutsättningarna i varje enskillt fall beaktas. En rekomendation kan vara att använda bankens Spara & Bo konto där du efter mist ett (1) års sparande kan få låna maximalt tre (3) gånger det sparade beloppet <Läs mer här>.

Kommentera