Vecka_201308

Vecka 8, 2013 Länstyrelsens nyhetsbrev till dig som väntar på beslut om stöd till bredband

Det är roligt att se den ständiga strömmen av ansökningar som kommer in till oss på Länsstyrelsen, just nu är vi uppe i 132 ansökningar. Av dessa hoppas vi ha kunnat bevilja närmare en tredjedel till i mitten av mars. För de som är nya på listan – hoppas vi att detta nyhetsbrev kan ge lite mer information om den process ni påbörjat!

Vi håller på att uppdatera vår hemsida med mycket nytt material just för er som är i uppstartfasen.

De flesta av de ca 40 föreningar som står på tur, har nu sänt in sina kompletteringar – bra jobbat!

Den absolut högst prioriterade kompletteringen är marknadsanalysen, den skall ju ligga på vår hemsida en hel månad innan vi kan fatta beslut om er ansökan, så där är absolut sista dagen 24 februari för att vi skall kunna bevilja stöd i denna omgången.

Vi bifogar en blankett från Jordbruksverket ”intyg om upphandling för stöd till bredband” – den kan vara till ledning i ert upphandlingsarbete. Hör gärna av er om ni kör fast!

När det gäller annonsering av ert förfrågningsunderlag (om ni söker om mer stöd än 1,6 Mkr), så är det nationell databas för upphandling som gäller. På www.upphandlingsstöd.se kan ni läsa mer.

Här är de vanligaste handlingarna som missats… som vi definitivt behöver före beslutsfattande:

1. Marknadsanalys                   -karta över föreningens område där anslutningspunkt till befintligt stamnät är markerad, sträckningen av föreningens nät, befintliga master och telestationer, antalet hushåll och markering av tätortsgräns.

– En A4 med beskrivning över den bredbandstäckning som finns idag, ADSL,  3G, modem osv. Se gärna www. Bredbandskartan.se för mer information.

2. Budgeten                                  Använd gärna vår mall på hemsidan http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/naringsliv-och-foreningar/projektstod/stod-till-bredband/Pages/ansokan-bredband.aspx

Om ni fått momsregnr  från Skatteverket räknar ni , budget utan moms, i annat fall tar ni med momsen.

3. Projektplan                              Beskriv vad ni tänkt göra under projekttiden, hur och vem som gör vad på 1-2 A4-sidor.

4. Beskriv hur ni köper              Upphandling. Om er förening kommer att ansöka om stöd över  ca 1.6 mkr i stöd från Länsstyrelsen och PTS skall ni göra en s k förenklad upphandling. Bifogar en relativt ny blankett ”intyg för upphandling” som beskriver vikten av denna rutin.

5. Firmatecknare                        Kopia av senaste styrelsebeslut där det framgår vem som tecknar föreningen.

6. Organisationsnr                    Reg bevis på föreningen.

7. Reg. Bevis                                 Ev överlåtelsehandling om föreningen varit registrerad på en person tidigare.

8. Momsreg                                  Momsregistreringsbevis om ni sökt momsplikt hos Skatteverket.

Det blir säkert lite ytterligare kommunikation oss emellan så tveka inte att ringa eller maila om det behövs J

Vi kommer inom kort att söka medfinansiering till era projekt från PTS med hjälp av den blanketten ni sänt in och undertecknat som heter Projektstöd – marknadsanalys.

 

Lycka till med er medlemsvärvning och ta gärna hjälp av andra föreningars erfarenheter och kunskaper!

Kommentera