Beredningen för samhällsutveckling

Under 2012 arbetade Kommunfullmäktiges Beredning för Samhällsutveckling med den strategiska frågan om distansöverbryggade teknik som kommer att ha påverkan på Orust attraktionskraft som både boende- och verksamhets plats i post kunskapssamhället. Framför allt så kommer tillgången på billig, snabb och robust datakommunikation att påverka tillkomsten av lokala  IT-entreprenörers företag, etablering av kunskapsintensiva företag samt inflyttning av personer med arbete inom kunskapsföretag på annan ort.

Tillväxten av arbetstillfällen inom Jordbruk och Industri är idag försumbar. Det är istället inom olika service- och tjänsteföretag där morgondagens arbetstillfällen uppstår. Enklare service- och tjänsteföretag är oftast beroende av en lokal marknad. Mer avancerade tjänsteföretag kan vara ett exportföretag med en global marknad och därigenom skapa förutsättningar och efterfrågan på de enklare serviceföretagens tjänster.

Beredningen-för-samhällsutvecklingsfrågor_ITInfrastruktur_121105.pdf

Beredningen för samhällsutvecklingsfrågor_ITInfrastruktur_121114.pdf

Kommentera