Marknadsaktörer på Orust

Nu Äntligen när snabbfotade utmanare till Telia/Skanova vill etablera sig finns det hopp om en fungerande marknad för bredband och bredbandstjänster på Orust.

Fram till Nu har det bara funnits en (1) enda leverantör som har egna fibernät på Orust, vilket i frånvaro på konkurrens hotat att ge högre pris och sämre kvalité för de som önskar koppla upp sin fastighet.

Vi har nu fått en förfrågan från IP-Only att träffa de olika fiberföreningarna på Orust för att resonera om just den föreningens utmaningar och vad IP-Only skulle kunna hjälpa till med. Man kommer även att boka in sig på fibermässan som planeras i mitten av juni, men det vore bra att redan innan dess ha hunnit undersöka vad de kan erbjuda. Här finns två informationsmaterial, ett om Härryda stadsnät som just nu byggs och drivs av IP-Only Härryda_stadsnät_Broschyr14-02-13 samt ett exempel på en uppskattad tjänst för delårsboende korttidsabonnemang

Det går bra för varje fiberförening att kontakta Martin Johansson på Härryda Statsnät Åvägen 1, Mölnlycke Mobil: +46 731 21 22 51 E-mail: martin.johansson@ip-only.se för bokning av ett enskilt möte/samtal.

Kommentera