Varför eget fritt fibernät?

Nu är det dags att bygga ett eget kommunikationsnät med optiska fiberkablar från alla platser där vi vill nå omvärlden! Här finns lite mer information om varför det är bra för unga, gamla, befintliga och framtida Orustbor med ett eget fritt fibernät från DIN bostad, firma, etc och till omvärlden. Inom telekom- och tjänsteleverantörsindustrin har alltid begreppet “the last mile” eller den sista kilometern varit central, den som “äger kunden” genom exempelvis förbindelsen ända ut till kunden har en fördel framför alla andra som saknar denna “sista kilometer”. Det är blandannat denna fördel som Televerket, sedemera Telia med sitt nätbolag Skanova har levt på i snart ett hundra (100) år. Nu har vi chansen att göra som man exempelvis gjort i Stockholm, göra sig fria från Telia/Skanova eller andra operatörer/nätbolag som gärna “äger kunden”, d.v.s DIG.

Frågor & Svar

Varför behöver jag en fiberanslutning?Borta sedan länge är de dagar när det kunde ta större delen av dagen att ladda ner en stor fil med modem. Idag är Internetanslutningen snabbare, och de flesta är uppkopplade konstant. Ändå finns det mycket du inte kan göra med den anslutning du har idag, även om den kanske är bland de snabbaste du kunnat hitta.

Skillnaden ligger i den teknik som används. De flesta har idag en uppkoppling via telenätet (ADSL), mobiltelefoni/Mobilt breband eller kabeltv-nät. Möjligheterna att öka hastigheterna där är begränsade, speciellt för de som använder ADSL. Men en fiberanslutning finns det i praktiken ingen begränsning för hur snabbt det kan gå. En fiber klarar utan problem 40 gigabit/s, mer än tusen gånger snabbare än de snabbaste ADSL-anslutningarna idag. Detta samtidigt som avståndet är betydligt längre än vad ADSL klarar. Det betyder att Din anslutning utan vidare klarar IP-telefoni, IP-TV, videokonferenser med en stor grupp deltagare, osv.

Med en fiberanslutning slipper Du dela kapaciteten med andra i samma område, som Du gör med ADSL, Mobiltelefoni/Mobiltbredband och andra typer av uppkopplingar. Ingen annan använder samma fiber som Du.

De flesta Internetleverantörer idag har s k dynamisk tilldelning av IP-adresser. Det gör att en dator som kopplas in får olika adress varje gång den startar. Det gör i sin tur att det är svårt om Du vill ha Din egen mailserver, webbserver, spelserver, DNSserver eller någonting annat som är beroende av att andra kan ansluta. Med statiska IP-adresser kan Du köra egna servertjänster betydligt lättare.

Vad krävs för att jag ska kunna få en fiberanslutning?
Idag är de flesta telestationer (den plats dit din telefonledning går) fiberanslutna. Om du går till något bolag som levererar fiberanslutningar kan du hyra en egen “svartfiber” mellan två punkter, vilket betyder att du hyr en “egen sladd” som är just det, en sladd som du själv ansvarar för att ta i användning på det sätt du vill.

Mer realistiskt är att du istället önskar en anslutning av din fastighet till samma telestation som idag för att kunna få en dataanslutning för överföring av IP-paket, vilka i sin tur kan innehålla allt från filer/epost, till levande ljud & bild men också lukt, känslor eller vad framtida kommunikationslösningar kan innehålla.

Första begränsningen kommer i vilka operatörer som har aktiv utrustning och/eller egna fiberkablar nedgrävda i ditt område. Rent teoretiskt kan vilket bolag som helst  leverera till dig genom att de först hyr en “Svartfiber” av en annan leverantör men i praktiken så blir detta alltid dyrare.

Andra begränsningen kommer förmodligen i att INGEN leverantör har ett fibernät som går de “sista kilometrarna” från telestationen till din fastighet. Du måste då köpa även den utbyggnaden av, vanligen Telias dotterbolag Skanova, en affär på 100 000-tals kronor.  Om du ändå väljer att lägga pengarna på detta så äger du inte den fiber du betalt utan du har helt enkelt betalt för utbyggnaden av Skanovas fibernät. Om sedan din granne önskar göra samma som du, kan han i bästa fall få ett lite fördelaktigare pris, då DU ju redan förbättrat Skanovas förutsättning att leverera fiber i Ert kvarter.

Tanken med fiberföreningarna är att samfällt i föreningsform, med ideella krafter, rimliga egna ekonomiska insatser samt statligt bidrag bygga bort bristen på fibernät  till en bråkdel av kostnaden mot vad en utbyggnad hade kostat om de utförts i en eller flera traditionella telekommunikations operatörers regi. (Fiberföreningarna bygger ca 4 gånger mer fiber för samma kostnad).  Dessutom så kommer alla fiberföreningar, samfällt med kommunala-/regionala investeringar i stamnät som knyter samman fiberföreningarnas, att äga en kritisk resurs, som rätt använd kommer att gynna innevånare, företag och kommunala behov ekonomiskt över en mycket lång tid.

I länstyrelsens intention ligger tydligt detta med Öppet nät, man skriver så här:
“När skattemedel används till bredbandsutbyggnad ska det vara fri konkurrens mellan leverantörer av tjänster (Internet, telefoni och TV) i det nät som byggs. Det betyder att nätet ska vara öppet för alla som är intresserade av att leverera tjänster till hushållen. Kontrakt som innehåller villkor att inga andra operatörer/leverantörer får finnas, kommer inte att godkännas. När bredbandet tagits i bruk så kommer vi att följa upp detta under sju år.”

Tack för det länstyrelsen, det finns gott om krafter som vill blunda för detta då det är hundra år till av möjlighet att “äga kunden” (DIG) som står på spel. <Läs mer om Viktigt att tänka på länstyrelsens webb>